> Penafian - Berita

Penafian

Semua maklumat di laman web ini diterbitkan dengan niat yang baik dan untuk tujuan maklumat umum sahaja.

Berita.page tidak membuat sebarang jaminan tentang kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini.

Apa-apa tindakan yang anda ambil berdasarkan maklumat yang anda mencari di laman web ini Berita.page, adalah ketat atas risiko anda sendiri.

Berita.page tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian dan / atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Persetujuan

Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan terma-termanya.

Kemas kini

Dari laman web kami, anda boleh melawat laman web lain dengan mengikuti pautan ke laman web luar tersebut.

Walaupun kami berusaha untuk menyediakan hanya link ke laman web yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat-laman ini.

Pautan ke laman web lain tidak membayangkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat pada laman web tersebut.

pemilik laman web dan kandungan boleh berubah tanpa notis dan boleh berlaku sebelum kita mempunyai peluang untuk menghapuskan pautan yang mungkin telah 'buruk'.

Sila juga ambil perhatian bahawa apabila anda meninggalkan laman web kami, laman web lain mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan terma yang di luar kawalan kami.

Sila pastikan anda menyemak Dasar Privasi laman-laman dan juga "Syarat Perkhidmatan" mereka sebelum melibatkan diri dalam mana-mana perniagaan atau memuat naik apa-apa maklumat.

Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan terma-termanya.

Sekiranya kita mengemaskini, meminda atau membuat apa-apa perubahan kepada dokumen ini, perubahan tersebut akan jelas dipaparkan di sini.

Ini penafian undang-undang boleh disifatkan sebagai telah dibuat di Malaysia dan hendaklah bagi semua maksud dan tujuan tertakluk kepada dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia.

Sebarang pertikaian akan diselesaikan dalam bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah di Malaysia.

Berita.page adalah bebas untuk meneruskan terhadap anda di mahkamah mana-mana negara lain di mana bidang kuasa itu tidak disangsikan.

Ini penafian laman web telah dikemaskini pada: 2018/09/24

Hak cipta terpelihara. Copyright © 2015, Berita.page

Laman web ini diselenggarakan oleh Berita.page